O společnosti
ISO
Odpady
Ceník
Objednávka
Kontakty
777 082 183
MINOREC k.s.
U Tonasa 172/2
403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice
Česká republika

IČ 62 24 20 32
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Ústí n. L. oddíl A, vložka 5442
IČZ: CZU00551
O společnosti
Z historie firmy
V roce 1994 vstoupila do České republiky firma HANS SCHMIDT GmbH & CO., která se ve SRN již pět desetiletí zabývá odstraňováním odpadních olejů. Sídlo firmy HANS SCHMIDT je ve Fürthu v Bavorsku, ale své pobočky má v celé řadě dalších spolkových zemí např. Hessensku, Duryňsku, Sasku, Berlíně.

Z počátku bylo odstranění odpadních olejů hlavním a jediným cílem firmy, později vznikla potřeba, zejména pro drobné a střední podniky, nabídnout komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství od poradenské činnosti přes analýzy až po samotné odstranění odpadů.
Současný vývoj
V současné době firma HANS SCHMIDT vlastní rozsáhlý vozový park nejen autocisteren na svoz olejů či emulzí, ale i speciálních vozidel na svoz pevných odpadů, linku na recyklaci olejových filtrů a linku na zpracování plastových obalů od olejů.

Na jaře roku 1995 byla firmou HANS SCHMIDT v Ústí nad Labem založena komanditní společnost MINOREC. Od samého začátku firma MINOREC využívá cenných zkušeností mateřské firmy a orientuje se na odstranění odpadních olejů z malých a středních podniků převážně automobilového, strojírenského a kovozpracujícího průmyslu. Ke sběru odpadních olejů používáme speciálně upravené vícekomorové autocisterny značky MERCEDES, jejichž cisternové nástavby byly vyrobeny v mateřské firmě ve Fürthu a vybaveny řadou unikátních technických prvků zajišťujících vysokou bezpečnost při manipulaci s odpadními oleji. Díky takto upraveným vozidlům je možné nabídnout odstranění olejů, emulzí či zaolejovaných vod zároveň. Abychom našim zákazníkům mohli poskytovat komplexní služby, rozšířili jsme naše povolení k nakládání s odpady i o sběr a odstraňování dalších odpadů (viz odkaz "odpady").
Dnes je 17. 6. 2019, 04:03 hodin
Kopie živnostenského listu NO
Kopie živnostenského listu OO
Úplné znění IPPC 2015
Provozní řád - seznam odpadů
Rozhodnutí CÚ o spotřební dani
Inform. memorandum GDPR
Máte dotaz?
Pokud si nevíte rady s likvidací odpadu a potřebujete poradit,
napište nám.
© 2007, Minorec k.s.